POUL KREBS MED DANMARKS UNDERHOLDNINGSORKESTER
7. oktober 2021
Eksercerhuset

Foto: Joan Barløse/EventC