MAGTENS KORRIDORER SUPP. JÆVNSTRØM
4. september 2020
Bülows Kaserne

Foto: Joan Barløse, EventC