PINK FLOYD PROJECT – THE WALL
1. november 2019
Eksercerhuset Kasernen

Foto: Joan Barløse/EventC